تبلیغات
پزشکی - كلمات قصار نهج البلاغه سری 2

كلمات قصار نهج البلاغه سری 2

 

نوع مطلب :کلمات قصار امام علی(ع) (نهج البلاغه ) ،

نوشته شده توسط:دکتر جایا

كلمات قصار نهج البلاغه سری 2

پیشنهاد میکنم بخونید

در ادامه مطلب با ما باشید

 

Www.Trk1.MyBlog.Ir

امام علی (ع):
* همانا این دلها همانند بدنها افسرده می شوند، پس برای شادابی دلها، سخنان زیبای حكمت آمیز را بجویید.

* چقدر فاصله بین دو عمل دور است: عملی كه لذتش می رود و كیفر آن می ماند، و عملی كه رنج آن می گذرد و پاداش آن ماندگار است!

* كسی كه خود را گرامی دارد، هوا و هوس را خوار شمارد.

* كمك الهی به اندازه نیاز فرود می آید.

* انسان شكیبا پیروزی را از دست نمی دهد هر چند زمان آن طولانی باشد.

* هنگامی كه از چیزی می ترسی، خود را در آن بیفكن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی، از خود آن سخت تر است.

* سلامت تن در دوری از حسادت است.

* سخت ترین گناه، آن كه گناهكار آنرا كوچك بشمارد.

از نافرمانی خدا در خلوتها بپرهیزید زیرا همان كه گواه است داوری كند.

* چون سختی ها به نهایت رسد، گشایش پدید آید، و آن هنگام كه حلقه های بلا تنگ گردد، آسایش فرارسد.

* بخل ورزیدن كانون تمام عیبها و مهاری است كه انسان را به سوی هر بدی می كشاند.

* جوینده چیزی یا به آن یا به برخی از آن خواهد رسید.

* از حرام دنیا چشم بپوش تا خدا زشتی های آن را به تو نمایان كند، و غافل نباش تا لحظه ای از تو غفلت نشود.

* خداوند عقل را به انسانی نداد جز آنكه روزی او را با كمك عقل نجات بخشید.

* تقوا در راس همه ارزشهای اخلاقی است.

* عقل تو را كفایت كند كه راه گمراهی را از رستگاری نشانت دهد.

* كسی كه نهان خود را اصلاح كند، خدا آشكار او را نیكو گرداند، و كسی كه برای دین خود كار كند، خدا دنیای او را كفایت نماید، و كسی كه میان خود و خدا را نیكو گرداند، خدا میان او و مردم را اصلاح خواهد كرد.

1-ثروتی نتیجه بخش تر از عقل نیست.
2-هیچ تنهایی وحشتناكتر از خود پسندی نیست.
3-هیچ عقلی بهتر از تدبیروفكر نیست.
4-هیچ شرافتی بهتر از پرهیزكاری نیست.
5-هیچ هم نشینی بهتر از خوش خلقی نیست.
6-هیچ میراثی مانند ادب نیست.
7-هیچ رهبری بهتر از موفقیت نیست.
8-هیچ تجارتی بهتر از كار شایسته نیستو
9-هیچ محصولی بهتر از پاداش الهی نیست.
10-هیچ پرهیزكاری بهتر از توقف به هنگام شبهه نیست.
11-هیچ زهدی بهتر از پرهیز از حرام نیست.
12-هیچ علمی بهتر از تفكرو دقت نیست.

كلمات قصار نهج البلاغه

خطبه شماره 188 reader

ای مردم من شما را به تقوا و پرهیزکاری و شکر فراوان خداوند بر نعمتها و احسان و رحمتش که بر شما فروباریده است سفارش میکنم چه بسیار نعمتهائی که ویژه شما قرار داده و شما را به رحمت خویش مورد عنایت خاص گردانیده : شما عیبهای خود را آشکار کردید و او پوشانید و خویش را در معرض مواخذه او قرار دادید اما به شما مهلت داد بهترین اندرزدهنده شما را توصیه می کنم که همواره به یاد مرگ باشید و از آن کمتر غفلت کنید چگونه از آن غافل می مانید در صورتی که او از شما غفلت نمی کند؟ و چگونه در چیزی طمع میورزید که به شما مهلت نخواهد داد.آن مردگانی که با چشم خود دیده اید برای عبرت و اندرز شما کافی است آنهارا به گورستان حمل کردند اما نه اینکه خود بر مرکبی سوار شده باشند، و آنان را در میان قبر قرار دادند اما بدون اینکه خود بتوانند در آن فرودآیند، آنقدر طول نکشید که ] گویاآنان از مردم این گیتی نبودند و عمری در آن نگذراندنداما از آن طرف ] گویا سرای آخرت همواره خانه آنها بوده آنها از آنجا که وطنشان بود [ دنیا ] وحشت نمودند و آن جا را که از آن وحشت داشتند وطن همیشگی انتخاب کردند به چیزهائی خود را مشغول ساختند که بالاخره از آنها جدا شدند اما آنچه را که می بایست سرانجام به آن برسند ضایع ساختند نه قدرت دارند از اعمال قبیحی که انجام داده اند برکنار شوند و نه می توانند کار نیکی بر نیکی های خود بیفزایند . به دنیا انس گرفته بودند مغرورشان ساخت و به آن اطمینان نموده بودند مغلوبشان نمود . زندگی زودگذر خدای شما را رحمت کند به سوی منازلی که مامورید آنها را آباد کنید و به آنها ترغیب و دعوت شده اید بشتابید و با صبر و استقامت بر اطاعت فرمان خداوند نعمتهای او را بر خویش تمام گردانید و از معصیت و نافرمانی کناره گیری کنید زیرا فردا به امروز نزدیک است چه ساعات در روز به سرعت می روند ؟ و چه روزها از ماه به سرعت می گذرند ؟ و چه ماهها در سال و سالها در عمر با شتاب سپری می شوند ؟
كلمات قصار نهج البلاغه
خطبه شماره 195

ای بندگان خدا آگاه باشید خداوند شما را بیهوده نیافریده و مهمل و بدون سرپرست نگذاشته [4] از مقدار و اندازه نعمتش بر شما آگاه و احسان و نیکی خود را بر شما احصاء فرموده است بنابراین از او درخواست پیروزی بر دشمن و رستگاری کنید [5] دست نیاز را به سوی او دراز و عطا و بخشش را تنها از او بخواهید قطعا میان شما و او حجابی نیست [6] و دری بین او و شما بسته نشده است . او در همه جا در هر لحظه و هر ساعت [7] و با هر کس هست . عطا و بخشش از قدرت و دارائیش نمی کاهد [8] و سائلان نعمتش را تمام نمی کنند و عطاشدگان از خزائنش کم نمی کنند توجه به یک شخص وی را از دیگری غافل نمی سازد [9] و شنیدن صدائی او را از شنیدن صدای دیگری بازنمی دارد عطا و بخشش وی به کسی مانع از سلب نعمت از دیگری نمی شود [10] غضبش او را از رحمت بازنمی دارد و رحمتش او را از کیفر و عذاب غافل نمی سازد [11] پنهان بودنش [ از چشمها ] مانع از آشکاربودنش [ در پیشگاه عقل به خاطر آثارش ] نیست و ظاهربودنش [ در نزد خرد ] وی را از پنهان بودن [ از چشمها ] جدا نمی سازد [12] نزدیک است و در عین حال دور ،بلندمرتبه است و در همین حال نزدیک ،آشکار است و پنهان ، پنهان است و آشکار[13] از همه حساب می کشد و کسی از او حساب نتواند خواست . موجودات را با [ نیاز ] به فکر و اندیشه نیافریده و از آنان به خاطر خستگی و تعب کمک نخواسته است . [14] ای بندگان خدا شما را به تقوا سفارش می کنم که زمام عبادات و قوام زندگی پر سعادت به تقوا است [15] پس به وسیله های مطمئن متمسک شوید و به تقوای حقیقی چنگ زنید که شما را به سرمنزل آرامش [16] و منزلگاههای پر وسعت و قلعه های محکم و سراهای عزت می رساند 000 [1] [ این مراحل سعادت را روزی به انسان می بخشد که ] چشمها در آن روز خیره می شود و از حرکت بازمی ایستد همه جا در نظر انسان تاریک و گله های شتر [ بهترین ثروت عرب ] و مال و اموال فراموش می گردند [2] در صور دمیده می شود قلبهااز کار می افتند زبانها بند می آید [3] کوههای بلند و سنگهای محکم به هم خورده آنچنان که قسمتهای سخت و محکم [4] در هم ریخته نرم می شوند جای آنها چنان صاف و هموار می گردد که گویا کوهی وجود نداشته است [5] [ در آنروز ] نه شفیعی است که شفاعت کند و نه دوستی که سودی بخشد و نه عذر موجهی که کیفر را برطرف سازد
 
RE: كلمات قصار نهج البلاغه
خطبه شماره 199

نماز را به پا دارید محافظت آن را بر عهده گیرید زیاد به آن توجه کنید و فراوان نماز بخوانید و به وسیله آن به خدا تقرب جوئید [12] زیرا نماز به عنوان فریضه واجب در اوقات مختلف شبانه روز بر مؤمنان مقرر شده است [13] مگر به پاسخ دوزخیان در برابر این پرسش که چه چیز شما را به دوزخ کشانیده است گوش فرانداده اید که می گویند [14] ما از نمازگزاران نبودیم 000 نماز گناهان را همچون برگهای پائیزی می ریزد و غل و زنجیرهای معاصی را از گردنها می گشاید . [15] پیامبر ( ص ) نماز را به چشمه آب گرمی که [1] بر درب خانه کسی باشد و شبانه روزی پنج بار خود را در آن شتشو دهد تشبیه کرده است [2] که بدون تردید چرک و آلودگی در بدن چنین کسی باقی نخواهد ماند [3] گروهی از مؤمنان که زینت و متاع این جهان و چشم روشنی آن یعنی فرزندان و اموال آنان را به خود مشغول نداشته حق نماز را خوب شناخته اند [4] خداوند سبحان می گوید : مردانی هستند که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و پرداخت زکات بازنمی دارد [5] رسول خدا ( ص ) بعد از بشارت به بهشت خویش را در مورد نماز به تعب و مشقت انداخته بود [6] زیرا خداوند به او فرموده بود : خانواده خویش را به نماز فرمان ده و در برابر آن شکیبا باش [7] لذا آن حضرت پی در پی اهل بیت خود را به نماز امر می کرد و خود نیز در انجام آن شکیبائی داشت .
 
كلمات قصار نهج البلاغه
خطبه شماره 204

خدای شما را رحمت کند آماده حرکت شوید که ندای رحیل و کوچ در میان شما بلند شده است . علاقه به اقامت در دنیا را کم کنید [5] و با تهیه زاد و توشه اعمال نیک به سوی آخرت بازگردید که گردنه های سخت و دشوار [6] و سرمنزلهای خوفناک در پیش دارید و باید در آنها فرودآئید و در آنجا توقف کنید [7] آگاه باشید که فاصله نگاههای مرگ به شما کوتاه و نزدیک است [8] و گویا مرگ چنگالهایش را در جان شما فروبرده کردارهای بد مشکلات زندگی و کژیها و ناروائیها مرگ را از شما پنهان داشته اند [9] بنابر این علائق و وابستگیهای دنیا را از خویش کم کنید و کمر خویش را با توشه تقوا محکم ببندید [10] قسمتی از این سخن قبلا گذشت ولی با این روایت تفاوت داشت
 
كلمات قصار نهج البلاغه
خطبه 223

ای انسان چه چیز تو را بر گناه جرئت داده ؟ و چه چیز تو را در برابر پروردگارت مغرور ساخته ؟ و چه چیز تو را بر هلاکت خویشتن علاقمند نموده است ؟ [4] مگر این بیماری تو بهبودی نمی یابد ؟ و یا این خوابت بیداری ندارد ؟ [5] چرا همانگونه که به دیگری رحم می کنی به خود رحم نمی کنی ؟ تو که هرگاه کسی را در دل آفتاب سوزان بیابی بر او سایه می افکنی [6] و هرگاه بیماری را ببینی که سخت ناتوان گشته از روی رحم بر او می گریی [7] پس چه چیز تو را بر این بیماریت شکیبائی بخشیده ؟ و بر این مصائبت صبور ساخته ؟ [8] و چه چیز تو را از گریه بر خویشتن تسلی داده ؟ در حالی که هیچ چیز برای تو عزیزتر از خودت نیست [9] و چگونه ترس از فرودآمدن بلا شب هنگام تو را بیدار نکرده ؟ با اینکه در درون معصیت و گناه غوطه وری و در زیر سلطه و قدرت خداوند قرار داری [10] بیا این بیماری دوری از خدا را با داروی تصمیم و عزم راسخ مداوا کن و این خواب غفلتی که چشمت را فراگرفته با بیداری برطرف ساز [11] بیا مطیع خداوند شو و به یاد او انس گیر خوب تصور کن که به هنگام روی گردانیدنت از خدا [12] او با دادن نعمت به تو روی می آورد به عفو و بخشش خویش دعوتت می کند و تو را در زیر پوشش فضل و برکات خود قرار می دهد . [13] اما در عین حال تو همچنان به او پشت کرده و به دیگری روی می آوری بلند مرتبه باد خداوندی که با این قدرت عظیم کریم است [14] و اما تو با این ضعف و حقارت چه بر معصیت او جرات ورزیده ای در صورتی که تو در کنف نعمتش قرار داری [1] و در فراخنای فضل و رحمتش در حرکتی اما او فضل خویش را از تو منع نکرده و پرده گناهانت را ندریده است [2] بلکه حتی یک چشم برهم زدن از دائره لطفش بیرون نبوده ای : یا در نعمتی قرار داری که به تو بخشیده [3] یا در گناهی که از آن پرده پوشی کرده و یا بلا و مصیبتی که از تو برطرف ساخته است بنگر اگر از در اطاعتش در می آمدی دیگر چگونه بود ؟
 

Www.Trk1.MyBlog.Ir

منبع: http://www.kanontark.com

ترجمه نماز سه شنبه 19 خرداد 1394
جهت رونق کاسبی پنجشنبه 4 دی 1393
خواص همه میوه ها و سبزیجات یکشنبه 30 تیر 1392
مضرات شراب! یکشنبه 30 تیر 1392
تاثیر سیگار و تنباکو بر اندام های بدن یکشنبه 30 تیر 1392
ضررها ی قلیان یکشنبه 30 تیر 1392
ضررها و راه های ترک خود ارضایی یکشنبه 30 تیر 1392
نکاتی درباره رابطه جنسی برای بیماران قلبی دوشنبه 25 دی 1391
آیا مسواک میتواند جایگزین نخ دندان شود؟ دوشنبه 25 دی 1391
عفونت مهم ترین تهدید کننده معده دوشنبه 25 دی 1391
آیا شما هم از سردرد رنج می برید؟ دوشنبه 25 دی 1391
برای حفظ سلامت دندان مصرف این ویتامین لازم است دوشنبه 25 دی 1391
آیا دهانتان دائما خشک می شود؟ دوشنبه 25 دی 1391
آیا زخم معده امانتان را بریده است؟ دوشنبه 25 دی 1391
درمان سرماخوردگی در طی یک روز دوشنبه 25 دی 1391
دانستنیهای پزشکی دوشنبه 25 دی 1391
بهترین دم كردنی ها برای رفع سرماخوردگی دوشنبه 25 دی 1391
مواد غذایی كاهش دهنده استرس پنجشنبه 21 دی 1391
استرس و راههای مبارزه با آن پنجشنبه 21 دی 1391
رابطه توکل به خدا با کاهش اضطراب پنجشنبه 21 دی 1391
راهکارهای کاهش استرس پنجشنبه 21 دی 1391
7 روش برای کاهش نگرانی و اضطراب پنجشنبه 21 دی 1391
بیماران قلبی پنجشنبه 21 دی 1391
سخنان زیبا شنبه 19 شهریور 1390
تست روانشناسی شنبه 13 فروردین 1390
آیا میدانستید ؟ ! شنبه 20 شهریور 1389
7 راه ساده برای افزایش قدرت تمرکز شنبه 20 شهریور 1389
تکنیک های تقویت تمرکز و حافظه شنبه 20 شهریور 1389
انسان های موفق چه خصوصیاتی دارند پنجشنبه 11 شهریور 1389
۴۰ عادت انسان های موفق جمعه 5 شهریور 1389
لیست آخرین پستها